Papirindsamling

Indsamling af pap og papir

I Klovborg samler FDF papir og pap ind hver tredje måned - som udgangspunkt sidste lørdag i FEBRUAR, MAJ, AUGUST og NOVEMBER.

 

Ved at aflevere pap og papir til Klovborg FDF er du med til både at hjælpe naturen og at give en uvurderlig økonomisk hjælp til Klovborg FDFs arbejde med børn og unge..

 

Indsamlingsstedet er ved FDFs kredshus på Nørregade 13, hvor de to indsamlings-containere står. FDFerne kører rundt og samler indenfor byskiltene i Klovborg, hvis papiret og pappet er sat ud til fortovet. Indsamlingen starter kl. 9. Men alle er velkommen til selv at komme med pap og papir mellem kl. 9 og 12.

 

Bemærk, at papir og pap skal være sorteret hver for sig, og det skal være rent og fri for plastic eller andre fremmedelementer. Pap må ikke længere kommes i miljø-øerne. Det skal afleveres på genbrugspladsen eller ved indsamlingen.

 

Forskellen på papir og pap/karton er, at fibrene i papir er længere. Papiraffald kan på grund af de længere fibre bruges til flere nye produkter end pap og karton. Og når du sorterer Pap og papir inden det afleveres eller stilles ud til fortovet, letter det indsamlerne for et stort arbejde.

 

Når papir og pap afleveres i hver sin container, letter det genbrugsprocessen og øger prisen for indsamlerne. Pap, som du afleverer til genbrug, køres til papfabrikker. Her opløses pappet i vand, og kan herefter laves om til genbrugspap.

 

Indsamling lørdag d. 23. februar 2019:

Pilte (SKAL have en forælder eller voksen med):

Ronja Baun - Lærke Rosiak - Ronni Rosiak

Væbnere/Sen.væbnere/Seniorer:

Marc Nymark - Tilde Christensen - Laura Serup - Freja Baun

 

Indsamling lørdag d. 25. maj 2019

Pilte (SKAL have en forælder eller voksen med):

Frederikke Fr. Thorsen - Lærke Schmidt Christensen - Malou Lindow

Væbnere/Sen.væbnere/Seniorer:

Marikka Krogh - Mette Marie Nicolajsen - Jonas Sørensen - Theodor Hedeager

 *   Vedr. pilte: Der skal være én forælder/voksen med pr. pilt af sikkerhedsmæssige grunde - gerne flere. Derudover er større søskende velkommen :-)

Vi mødes kl. 9 ved Kernehuset - er færdig inden middag.

Er du forhindret vil vi bede dig selv bytte med en anden. Send SMS til 22480425 ved bytninger

Kontakt evt. Heidi, - tlf. 75 76 18 75 - 21 83 96 25


  Uddeling af affaldssække:

I forbindelse med indsamling i maj og november deler puslinge/tumlinge sammen med forældre affaldssække ud til husstande i Klovborg - inden for byskiltene.