Kredsen

 

KREDSENS HISTORIE

 

Klovborg FDF blev stiftet i 1950 og tæller i dag godt 50 medlemmer.

Klassemøderne holdes normalt i kredsens eget kredshus på Nørregade 13 i Klovborg.

Her er der mødelokaler, køkken, toiletter og et dejligt stort værksted.

Og så en kæmpe dejlig grund med masser af mulighed for at boltre sig med reb, rafter og bål...

-

BETALING - Kontooplysning

Al betaling i årets løb, såsom for kontingent, lejre og FDF-varer skal ske via netbank eller MobilePay.

FDF’s konto: 1551 - 5200401369.

MobilePay: 84313

-

Kontingent:

300 kr. pr. halve år. 

Betales senest i sept. og februar.

Der er ikke søskenderabat.

Husk at angive indbetaler og hvad der betales for.

OBS: Lederne må ikke modtage kontant indbetaling for kontingent.

-

Klovborg FDFs SE-nummer er: 14661700

-

Læs kredsens vedtægter HER

-

Bestyrelsen for Klovborg FDF efter valget 2019 er:

Heidi Holm Krogh (formand)

Hanne Tønnesen, (kasserer - indvalgt af bestyrelsen)

Marianne Baun

Betina Nielsen

Gitte Schmidt Christensen

Jesper Nielsen

Linda Krogh

Jesper Kristensen (Lederrepr.)

Vagn Hougaard Sørensen (Kredsleder + repr. fra menighedsrådet)

Suppleanter: Susanne Rasmussen og Mette Hedeager.