Papirindsamling

Indsamling af pap og papir

I Klovborg samler FDF papir og pap ind hver tredje måned - som udgangspunkt sidste lørdag i FEBRUAR, MAJ, AUGUST og NOVEMBER.

 

Ved at aflevere pap og papir til Klovborg FDF er du med til både at hjælpe naturen og at give en uvurderlig økonomisk hjælp til Klovborg FDFs arbejde med børn og unge..

 

Indsamlingsstedet er ved FDFs kredshus på Nørregade 13, hvor de to indsamlings-containere står til henholdsvis pap og papir. FDFerne kører rundt og samler indenfor byskiltene i Klovborg, hvis papiret og pappet er sat ud til fortovet. Indsamlingen starter kl. 9. Men alle er velkommen til selv at komme med pap og papir mellem kl. 9 og 12.

 

Bemærk, at papir og pap skal være sorteret hver for sig, og det skal være rent og fri for plastic, madrester eller andre fremmedelementer.

OBS: Pap må ikke længere kommes i miljø-øerne. Det skal afleveres på genbrugspladsen eller ved indsamlingen.

 

Forskellen på papir og pap/karton er, at fibrene i papir er længere. Papiraffald kan på grund af de længere fibre bruges til flere nye produkter end pap og karton. Og når du sorterer Pap og papir inden det afleveres eller stilles ud til fortovet, letter det indsamlerne for et stort arbejde.

 

Når papir og pap afleveres i hver sin container, letter det genbrugsprocessen og øger prisen for indsamlerne. Pap, som du afleverer til genbrug, køres til papfabrikker. Her opløses pappet i vand, og kan herefter laves om til genbrugspap.

 

Indsamling lørdag d. 24. august 2019:

Ansvarlig bestyrelsen: Susanne, Jesper

Pilte (SKAL have en forælder eller voksen med):

         Freja Østergaard, Maj Østergaard

Væbnere/Sen.væbnere/Seniorer:

        Malde Rasmussen, Theodor Hedeager, Jess Hansen, Mette Marie Nikolajsen

 

Indsamling lørdag d. 23. november 2019

Pilte (SKAL have en forælder eller voksen med):

        Frederikke Thorsen, Lærke Christensen

Væbnere/Sen.væbnere/Seniorer:

        Har fri for indsamling denne gang!


Indsamling lørdag d. 22. februar 2020:

Pilte (SKAL have en forælder eller voksen med):

         Lærke Rosiak, Ronni Rosiak

Væbnere/Sen.væbnere/Seniorer:

         Lærke C, Malue Lindow, Laura Christensen, Magnus Madsen


Indsamling lørdag d. 16. maj 2020 - OBS PÅ DATO!!

Pilte (SKAL have en forælder eller voksen med):

         Martin Hansen, Annika Eskesen

Væbnere/Sen.væbnere/Seniorer:

         Maja Schou, Anja Eskesen, Maria Møller, Marc Nymark

 *   Vedr. pilte: Der skal være én forælder/voksen med pr. pilt af sikkerhedsmæssige grunde - gerne flere. Derudover er større søskende velkommen :-)

Vi mødes kl. 9 ved Kernehuset - er færdig inden middag.

Er du forhindret vil vi bede dig selv bytte med en anden. Send SMS til 22480425 ved bytninger

Kontakt evt. Heidi, - tlf. 75 76 18 75 - 21 83 96 25


  Uddeling af affaldssække:

I forbindelse med indsamling i maj og november deler puslinge/tumlinge sammen med forældre affaldssække ud til husstande i Klovborg - inden for byskiltene.