Papirindsamling

Indsamling af pap og papir

I Klovborg samler FDF papir og pap ind hver tredje måned -

som udgangspunkt 3. lørdag i FEBRUAR, MAJ, AUGUST og NOVEMBER.

 

Ved at aflevere pap og papir til Klovborg FDF er du med til både at hjælpe naturen

og at give en uvurderlig økonomisk hjælp til og forudsætning for Klovborg FDFs arbejde

med børn og unge.

 

Derfor er det vigtigt at man som FDF’er deltager aktivt i denne aktivitet

og kan man ikke deltage den dag man står til, så skal man sørge for at få byttet med en anden.

Pilt med pilt, og væbner og op med væbner og op.

Send SMS til 22480425 ved bytninger så vi er orienteret.

 

NYT

Alle der er sat på herunder til indsamling skal have en forælder med hver

som aktivt er med under indsamlingen. Én voksen pr. hjem/familie.


Vi mødes kl. 9 ved Kernehuset og er som regel færdig ved 12 tiden

efter at have fået et stykke brød og noget at drikke.

________________________________________________


DATOER OG INDSAMLERE:


LØRDAG d. 22. aug. 2020:

Indsamlere: Ronja Baun,

Jess Hansen, Ronni og Lærke Rosiak,

- HUSK: En voksen fra hvert hjem

Traktor: John Nicolajsen + Ib Rosiak

Bestyrelsen: Marianne - Jesper N


LØRDAG d. 21. nov. 2020:

Indsamlere: : Karla Troldborg, Theodor Hedeager, Sigrid Holm Krogh, Siff Jørgensen, Anastasia Hasselstrøm 

- HUSK: En voksen fra hvert hjem

Traktor: ??

Bestyrelsen: Heidi H. K.


LØRDAG d. 20. feb. 2021:

Indsamlere: Annika Eskesen, Malde Rasmussen, Anja Eskesen,

Frederikke Thorsen, Maja Schou, Martin Hansen

Traktor: ??

Bestyrelsen: Susanne R


LØRDAG d. 22. maj 2021:

Indsamlere: Marius Christensen, Laura Christensen, Malou Lindow,

Jonas Sørensen, Lærke Christensen 

- HUSK: En voksen fra hvert hjem

Traktor: ??

Bestyrelsen: Gitte, Betina

________________________________________________

 

Indsamlingsstedet er ved FDFs kredshus på Nørregade 13, hvor de to indsamlings-containere står til henholdsvis pap og papir. FDFerne kører rundt og samler indenfor byskiltene i Klovborg, hvis papiret og pappet er sat ud til fortovet. Indsamlingen starter kl. 9. Men alle er velkommen til selv at komme med pap og papir mellem kl. 9 og 12.

 

Bemærk, at papir og pap skal være sorteret hver for sig, og det skal være rent og fri for plastic, madrester eller andre fremmedelementer.

OBS: Pap må ikke længere kommes i miljø-øerne. Det skal afleveres på genbrugspladsen eller ved indsamlingen.

 

Forskellen på papir og pap/karton er, at fibrene i papir er længere. Papiraffald kan på grund af de længere fibre bruges til flere nye produkter end pap og karton. Og når du sorterer Pap og papir inden det afleveres eller stilles ud til fortovet, letter det indsamlerne for et stort arbejde.

 

Når papir og pap afleveres i hver sin container, letter det genbrugsprocessen og øger prisen for indsamlerne. Pap, som du afleverer til genbrug, køres til papfabrikker. Her opløses pappet i vand, og kan herefter laves om til genbrugspap.


  Uddeling af affaldssække:

I forbindelse med indsamling i maj og november deler puslinge/tumlinge sammen med forældre affaldssække ud til husstande i Klovborg - inden for byskiltene.


Kontakt evt. Heidi, - tlf. 75 76 18 75 - 21 83 96 25