Værdier m.v.

Samværsregler:

Drenge og piger sover adskilt.

Drenge og piger benytter toilet- og badefasciliteter hver for sig.

Vi bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog.

Det tilstræbes at der er mandlige og kvindelige ledere på lejre.

Kæresteri mellem voksen og barn er ikke tilladt.

Der indhentes børneattest på alle voksne.

Øl, vin, spiritus og euforiserende stoffer er ikke tilladt.

Tobaksrygning og andet tobak begrænses og foregår ikke foran børn.

Unge under 18 år skal for at bruge tobaksprodukter aflevere en skriftlig tilladelse fra forældrene, og brug skal foregå på et særskilt område.


Brug af sociale medier:

Kontakt må kun etableres af barnet selv. Ledere må ikke opsøge kredsens børn på de sociale medier, med mindre det relaterer sig til FDF.

Det er lederens eget valg at acceptere kontakten. Men ved accept vedkender lederen sig at være FDF-leder, også uden for FDF-aktiviteter

Ovenstående gennemgået af bestyrelse og ledere 11. januar 2020


FDFs værdigrundlag:

1. Det kristne menneskesyn

Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i.

FDF skal derfor møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs kirkelige tilhørssted.


2. Leg og fantasi

Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet.

FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke.


3. Høre til i et fællesskab

Vi tror på, at et menneskes personlige identitet udvikles bedst i samspil med andre.

I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn i samspil på tværs af alder og evner.

Børn, unge og voksne er del af det samme fællesskab.


4. Ansvar for den verden, vi lever i/fælles forpligtelse

Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk.

FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarligheden.


5. Udholdenhed og robusthed

Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for robusthed i en hurtigt omskiftelig verden.

Samtidigt er det en vigtig egenskab at kunne tage livet, som det kommer.

FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes.


6. Visioner og drømme

Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner.

FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre.

 

7. Selvstændighed

Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse.

I FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, føle medansvar, kunne tale ud og tale for sig og deltage i demokratiske processer.


8. Brugbare færdigheder

Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre.

FDF skal via enkel levevis på lejre og ture, samt gennem aktiviteter give børn brugbare færdigheder.

Børn og unge skal mærke, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges.